Najbliższe Imprezy

Archiwum

Małe Podhale

Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podhale”

Kierownik Zespołu - Andrzej Haniaczyk
Kierownik grupy z Jabłonki – Janusz Haniaczyk  
tel. 0609533111
Liczba członków Zespołu - 45 osób  
Rok rozpoczęcia działalności - wrzesień 1953 r. w Jabłonce.

Zespół tworzą dzieci i młodzież z trzech regionów tj. Podhala, Spisza, Orawy.

Image

Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podhale” powstał  przy Szkole Podstawowej nr1 w Jabłonce Orawskiej. Od początku  Zespołem kieruje wybitny twórca, pedagog i znawca kultury regionalnej Andrzej Haniaczyk, wspierany przez instruktorów: syna Janusza i córkę Barbarę, a od kilkunastu lat przez  Marię Jachowicz z Jurgowa. Zespół koncertuje po całej Europie.

Prezentowany repertuar to muzyka, pieśni, tańce górskich regionów Orawy, Spisza i Podhala obrzędy bożonarodzeniowe, zabawy i gry na pasterskich dawnych instrumentach (fujarkach, trombitach, rogach i blaszanych dzwonkach).Dzieci występują w strojach swoich regionów.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.