Najbliższe Imprezy

Archiwum

ZAKODOWANE W KULTURZE

 

 

Tytuł mikroprojektu – Zakodowane w kulturze

 

Wnioskodawca - Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Partner  mikroprojektu: Miasto Trstená

Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.10.2021

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska –Słowacja 2014-2020

Kontakt:

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
ul. 3-go Maja 3
34-480 Jabłonka
Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 18 26-524-04
www.ockorawa.pl

Cel ogólny: podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności oraz rozwój polsko-słowackiego pogranicza poprzez stworzenie i udostępnienie ciekawych w treści i formie przedsięwzięć opartych na wspólnym dziedzictwie kulturowym Górnej Orawy.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

1. Odkrywanie wartości i potencjału rozwojowego we wspólnym bogactwie kulturowym.

2. Popularyzacja kulturowych i przyrodniczych zasobów transgranicznego regionu.

3. Transgraniczna integracja mieszkańców wokół problematyki wspólnej historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

 

Działania i rezultaty:

Mikroprojekt koncentruje się na opracowaniu tematu symboli w orawskiej kulturze i tradycji, w tym w obrzędach rodzinnych i dorocznych, stworzeniu filmu i wystawy, które będą pełną symboliki opowieścią o bogactwie kulturowym polsko-słowackiej Orawy. Słowem, obrazem i muzyką opowiemy o orawskiej kulturze i tradycji za pomocą pojawiających się w niej i przenikających przez wieki symboli. Temat symboli w kulturze i tradycji Orawy zostanie również uwieczniony na zdjęciach, z których powstanie wystawa.

Otwarcie transgranicznej wystawy i promocja filmu odbędzie się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. Film, po premierowym pokazie zostanie opublikowany online – youtube, strony internetowe partnerów i media społecznościowe. Wystawa również będzie dostępna online w formie prezentacji. Dzięki zadaniu odkryjemy i udostępnimy kulturę polsko-słowackiego pogranicza bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wspólne odkrywanie zakodowanych w orawskiej kulturze sensów będzie sprzyjać integracji społeczności Orawy i wzmocni poczucie tożsamości regionalnej. W dynamicznie rozwijającym się świecie, gdzie zachodzi proces unifikacji kultury, chcemy pokazać, że kultura górali orawskich jest częścią kultury Karpat, ale szczególny nacisk chcemy kłaść na ochronę tego co dla naszej polskiej i słowackiej społeczności Orawy unikatowe. Chcemy otoczyć opieką i zainteresowaniem naszą wspólną kulturę i tradycję. Realizacja mikroprojektu ma służyć szerokiej promocji regionu, zwróceniu uwagi mieszkańcom i odwiedzającym, jakim bogactwem kulturowym i przyrodniczym dysponuje polsko-słowackie pogranicze. Poprzez wyprodukowanie i udostępnienie online filmu oraz organizację wystawy chcemy zachęcić do odkrywania tego bogactwa - muzyki, tańca, śpiewu, ludowych wierzeń, zwyczajów i tradycji.

Wartość całkowita mikroprojektu:12 087,82 €

Dofinansowanie projektu 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.