Najbliższe Imprezy

Archiwum

Ignac Suwada - Judjak

Ignac Suwada - Judjak

Suwadowie to jedna z najstarszych i najbardziej znanych rodzin w Jabłonce. Ignac Suwada urodził się 12 IX 1886 w Jabłonce na Orawie. Rodzicami jego byli Karol i Weronika Suwada. Dzieciństwo spędził na wsi. Tu również ukończył szkołę podstawową,  gdzie językiem oficjalnym , jak również w kościele i urzędzie był język słowacki. Natomiast w domu mówiono piękną gwarą orawską- polską.

Do szkoły średniej chodził w Trzcianie. Tu spotkał się z językiem węgierskim. Uczył się dobrze o czym świadczą zachowane świadectwa szkolne z lat 1901- 1904. Matka pragnęła bardzo aby został księdzem, lecz inne zamiary miał syn. Po zdaniu matury w 1906 zapisał się do C.K. Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Warunki w szkole były trudne. Mieszkał na stancji z innymi chłopakami. Częstym posiłkiem była tylko kasza kukurydziana. Zachowane świadectwa jak i Absolutorium ukończenia szkoły są dowodem, że i tu dawał sobie doskonale radę z nauką.
   
Po ukończeniu szkoły jedzie do Wiednia gdzie otrzymał pracę w Technologisches Gewerbe- Muzeum. Wykonuje tu meble dla cesarza Franciszka Józefa I i wyposażenie dla „Titanica”.
    
Z Wiednia zostaje powołany do odbycia służby wojskowej. Służył w Bratysławie w jednostce saperskiej. Tu zastaje go I wojna światowa, w której bierze czynny udział. Pod sam koniec wojny wraca do rodzinnej wsi, Jabłonki.
   
Powrót z wojny nie przyniósł upragnionego spokoju dla steranego życiem Ignaca. Od razu został wciągnięty w wir spraw politycznych. W dniu 5 XI 1918 zostaje wybrany do Rady Narodowej.
   
Suwada należał do Towarzystwa Górali Spisza I Orawy. Za działalność polityczną został odznaczony Medalem Niepodległości. W czasie okupacji współpracował z AK. Przechowywał u siebie Józefa Smutka. W czasie działań wojennych w 1945 do 1947 piastował Urząd Wójta i wiele przyczynił się do utrwalenia starej granicy na linii Lipnica Wielka, Chyżne…
   
Zanim Jabłonka została zelektryzowana, Ignac jako pierwszy we wsi wykorzystuje wodę z młynówki i uruchamia elektrownię. Do tego przedsięwzięcia przyczyniła się znajomość z Emilem Miką z Lipnicy Wielkiej, który jako pierwszy na Orawie wytwarzał energię elektryczną.
  
Suwada był nie tylko człowiekiem wykształconym, ale i bardzo oczytanym. Zmarł 18 lipca 1979 i pochowany został na miejscowym cmentarzu w Jabłonce.


Ks. Władysłąw Pilarczyk

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.