Najbliższe Imprezy

Archiwum

Eugeniusz Stercula (Stercuła)

Eugeniusz Stercula (Stercuła)
   
Rodem z Podwilka, jeden z pierwszych „budzicieli polskości” na Orawie, działacz społeczny i narodowy. Do szkoły średniej uczęszczał w Trzcianie. Był aptekarzem w Jabłonce a przy swojej aptece prowadził najpierw bibliotekę kasyna węgierskiego a ok. 1910 roku założył tam bibliotekę polską. Pierwszy też wywiesił szyld w języku polskim.

Był współautorem broszury „ Co my za jedni?”, pisząc do niej art. „Po naszemu!”. Był współinicjatorem i współpracownikiem „Gazety Podhalańskiej”, autorem przyczynków etnograficznych, działał w Sekcji Ludoznawczej Towarzystwa Tatrzańskiego. Zajmował się fotografią, zostawił wiele cennych zdjęć Orawy sprzed pierwszej wojny światowej.

Opr. T.Nowalnicki

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.