Najbliższe Imprezy

Archiwum

Emil Mika

 Emil Mika

Urodził się w Lipnicy Wielkiej 15 maja 1896 roku. Tu też spędził dzieciństwo. Po I wojnie światowej cała jego rodzina wyjechała na Słowację. Emil pozostał w Lipnicy. I właśnie tutaj rozwinął szeroką działalność społeczną, gospodarczą i kulturalną. Dzięki dużym zdolnościom i zamiłowaniom pedagogicznym dał się poznać jako wspaniały nauczyciel i wychowawca. Pracował z dziećmi, zorganizował też kurs dla analfabetów, naukę rachunków i nowoczesnego gospodarowania.
W pracy wiernie wspierała go żona – Józefina. Zawsze interesował go folklor orawski. Zaowocowało to powstaniem wielu utworów wiernie ukazujących bogactwo obrzędowości orawskiej. Prowadził zespół regionalny, którego był kierownikiem, scenografem oraz choreografem. Nasz patron zasłynął także jako zbieracz pieśni ludowych. Owocem tego był zbiorek „Pieśni orawskich” wydanych w 1934 roku. Lipnicki „rektór” był człowiekiem wszechstronnie utalentowanym. Interesowały go nowości techniczne, zbudował małą elektrownię, dekoder i krótkofalówkę. Za swoją oddaną pracę społeczno – kulturalną odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zorganizował i prowadził zespół pieśni i tańca "Orawa", który – dzięki aktywności twórcy – był znany w całym kraju, jeździł z występami po Polsce, budząc zainteresowanie folklorem kresów południowych. Chór ten już 1927 dokonał pierwszych nagrań dla Polskiego Radia, nagrań wielokrotnie później odtwarzanych.

Jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej został komendantem Tajnej Organizacji Wojskowej na Orawie, powołanej w przewidywaniu agresji Niemiec i Słowacji. Po zaanektowaniu Orawy przez Słowację musiał opuścić rodzinną wieś. Zamieszkał w Krakowie. Był porucznikiem Związku Walki Zbrojnej. Zajmował się łącznością radiową z dowódzwem w Londynie. Aresztowany przez gestapo 4 maja 1941, został osadzony w niemieckim obozie koncentracyjnym koncentracyjnym Auschwitz, gdzie zmarł po kilku miesięcach.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.