Najbliższe Imprezy

Archiwum

Orkiestry Dęte

 

 Orkiestra Dęta z Jabłonki 

Powstała w 1990 z inicjatywy prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych Antoniego Karlaka. Od 1998 roku patronat nad orkiestrą objęła OSP w Jabłonce, której komendantem jest Jan Kuczkowicz. Kapelmistrzem od początku powstania orkiestry był Marian Omylak. Następnie stanowisko to pełnił Dusan Ribar. Obecnie kapelmistrzem jest Szymon Bobrowski. Stanowisko kierownika orkiestry pełni Eugeniusz Andrasiak. Orkiestra zapewnia oprawę muzyczną w uroczystościach religijnych i świeckich oraz bierze udział w corocznych Przeglądach Orkiestr Dętych.


 Orkiestra Dęta z Podwilka

 W lipcu 1924r. z inicjatywy nieżyjących już panów Teodora Jabłońskiego, Józefa Jabłońskiego i Józefa Pałdia odbyło się pierwsze spotkanie mające na celu zrealizowanie marzeń przez utworzenie w Podwilku Orkiestry Dętej. Powstała Orkiestra przetrwała do dziś ma długoletnią tradycję i przez wszystkie te lata odnosiła wiele sukcesów w swojej pracy. Obecnie szkoleniem orkiestry zajmuje się Lucjan Bryja doświadczony członek orkiestry, który z zapałem pełni obowiązki instruktora muzycznego. Kierownikiem jest wieloletni członek orkiestry Piotr Bryja.


 Orkiestra Dęta z Zubrzycy Górnej 

Orkiestra Dęta w Zubrzycy Górnej powstała 1934r. Działa przy OSP w Zubrzycy Górnej. Dyrygentem orkiestry jest Stanisław Kowalczyk natomiast kierownikiem jest Józef Sikora Orkiestra działa nieprzerwanie uczestnicząc w imprezach gminnych, poza gminą oraz w uroczystościach kościelnych. Co roku uczestniczy w Dróżkach Kalwaryjskich, bierze udział w Święcie Matki Boskiej Zielnej.


 

 Orkiestra Dęta z Lipnicy Małej 

Działa przy OSP w Lipnicy Małej. Jej założycielami byli: Alfons Adamczyk, Zygmunt Białoń i ksiądz kanonik Władysław Droździk. Pierwszym kapelmistrzem w 1989 roku był Emil Łuka- organista parafii Lipnica Mała.
Od 1990 roku nauczycielem, dyrygentem, kompozytorem i aranżerem orkiestry jest pan Miroslav  Duśan Rybar . W ciągu minionych lat w orkiestrze zagrały 63 osoby. Wraz upływem lat następowała wymiana pokoleniowa, a tym samym odmłodzenie orkiestry. Z pierwszego składu  grają tylko dwaj członkowie: Teofil Pakos  i Albin Szlachta , który jest jednocześnie kierownikiem orkiestry.
Orkiestra brała udział we wszystkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Jabłonce i Paradach Orkiestr Dętych na terenie Starostwa Nowotarskiego. W czasie tych występów  zagrała około 50- ciu utworów. Była wysoko oceniana podczas udziału na festiwalach w Nowym Sączu i Nowym Targu. Sześciokrotnie koncertowała na Słowacji.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.