Najbliższe Imprezy

Archiwum

Otwarcie Centrum

 

31 maja 2011r  nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Domu Kultury w Jabłonce. Oficjalna nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013 to „Centrum Kultury Górnej Orawy” ponieważ druga część inwestycji stanowi przebudowa Domu Kultury w Trstenie.

 

Projekt ten mógł być zrealizowany dzięki działalności Euroregionu Tatry,  transgranicznemu stowarzyszeniu samorządów lokalnych polsko-słowackiego pogranicza, które wspierało tę inicjatywę. Powstanie nowego Domu Kultury jest również efektem wieloletniej i bardzo bliskiej współpracy z miastem Trstena na Słowacji.

Na uroczystości otwarcia przybyło wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy oraz bardzo liczna rzesza mieszkańców Orawy, między innymi również prof. Józef Kąś - nasz rodak z Piekielnika, który dzień wcześniej na Uniwersytecie Jagielońskim uroczyście promował drugie wydanie swojego Słownika Gwary Orawskiej. Czas oczekiwania na uroczystości umilała grupa mażoretek Magnes i Magnesik z Podwilka przy akompaniamencie orkiestry dętej z Podwilka działających przy Towarzystwie Słowaków w Polsce.

 

Przed uroczystym otwarciem, miała miejsce symboliczna i historyczna chwila posadzenia  w mini parku obok Urzędu Gminy dębów jedności. Dęby posadzili: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, wójt Antoni Karlak, oraz burmistrzowie wszystkich partnerskich gmin - Josef Ďubjak z miasta Trstena, Elżbieta Ościk z Wolborza, Ivan Doleżal z Horic w Czechach, Karl Béla z Nagymányok na Węgrzech, oraz przewodniczący rady gminy Reichelsheim Jürgen Göttmann.  Gmina Jabłonka staje się naturalnym centrum europejskiej myśli,  wpisując się w idee jedności w różnorodności i akceptacji inności a dęby jedności mają przypominać mieszkańcom, że zgoda buduje.

Przy dźwięku orawskich trąbit  nastąpiło uroczyste przecięcie  wstęgi.  Wstęgę przecinali: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, Dyrektor Euroregionu Tatry Antoni Nowak, Primator Miasta Trstena Jozef Ďubjak, zasłużony działacz kultury Andrzej Haniaczyk, Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury Robert Kowalczyk oraz Maria Czesak przedstawiciel najmłodszego pokolenia Orawiaków, którzy głównie z tego domu kultury będą korzystać  .
           
Ksiądz dziekan Stanisław Krupa dokonał poświęcenia budynku i wszyscy goście zostali zaproszeni do sali widowiskowej. Przywitał ich Big Bend Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu. Następnie na scenę weszły dzieci z Małego Podhala, muzyki orawskie z Jabłonki, Podwilka, Orawki, Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Zubrzycy Dolnej i Zubrzycy Górnej a także przedstawiciele zespołów folklorystycznych Skalniok i Rombań. Ich krótki koncert ukazał siłę i piękno kultury orawskich górali i pomyślany był jako muzyczna rozmowa młodego i starszego pokolenia Orawiaków.
            
Następnie głos zabrał, gospodarz uroczystości Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Mówił o naszym wielkim zobowiązaniu, aby stać na straży orawskiego dziedzictwa, a nowy Dom Kultury niech stanie się takim swoistym centrum skupiającym wszystkich ludzi kultury niezależnie od światopoglądu czy narodowości.  Później na scenie pojawili się goście, którzy serdecznie gratulowali i podkreślali wagę tego przedsięwzięcia dla całej Orawy.
 
Głos zabrali kolejno: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik - który otrzymał od wójta "pasteski róg", jako wyraz wdzięczności i przypomnienie, że jego korzenie sięgają ziemi orawskiej, Josef Ďubjak – Primator  Trsteny, wszyscy burmistrzowie gmin partnerskich, pani poseł Anna Paluch która podarowała ikonę Matki Boskiej Pienińskiej, Poseł Andrzej Gut Mostowy, senator Tadeusz Skorupa, starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber, radna sejmiku małopolskiego Barbara Dziwisz, Prezes Euroregionu Tatry Bogusław Waksmundzki i burmistrz mista Sułkowice - Piotr Pułka. Wszyscy mówcy podkreślali doniosłość i potrzebę wybudowania Centrum ponieważ bogata, różnorodna i ciągle rozwijająca swe skrzydła orawska kultura zasłużyła na taki obiekt i potrzebuje takiego obiektu.

Następnie Wójt Antoni Karlak wręczył pamiątkowe medale dla tych, którzy w znaczący sposób przyczynili się do realizacji tego ważnego dla Orawy przedsięwzięcia, jakim była budowa Centrum Kultury Górnej Orawy.

Radni Gminy Jabłonka Kadencji 2006 – 2010, którzy jednogłośnie zaakceptowali koncepcję budowy Centrum:


Eugeniusz Moniak
Cecylia Bochaczyk
Józef Kapuściak
Grażyna Karlak
Franciszek Kubacka
Tadeusz Kuczkowicz
Jan Łaciak
Józef Pakos
Krzysztof Palenik
Józef Pawlak
Andrzej Polaczek
Maciej Rutkowski
Marian Smreczak
Eugeniusz Stec- Sala
Aniela Zubrzycka
 
Ivan Horsky - Były Konsul Republiki Słowacji w Krakowie.
Wendelin Haber - Prezes Euroregionu Tatry
Antoni Nowak - Dyr. Euroregionu  Tatry
Wójcik Bolesław - Zastępca Wójta Gminy Jabłonka
Andrzej Woszczek - Sekretarz Gminy
Danuta Sarniak - Skarbnik Gminy
Maria Morzyniec - Była Skarbnik Gminy
Josef Dubjak - Primator Miasta Trstena
Jan Skąpski - Architekt - Projektant Domu Kultury
Marek Oleksiński - Dyr. Chemobudowy - główny wykonawca
Robert Kowalczyk - Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury
Józef Kanperek - Kierownik d.s. inwestycji
Mateusz Łowisz - Inspektor nadzoru budowy Domu Kultury.
Monika Slovikowa - Kierownik d.s. Projektów Unijnych z Trsteny
Jacek Marcinek - Kierownik d.s. Projektów Unijnych z Jabłonki
Leszek Kowalkiewicz - Inspektor nadzoru. instal elektrycznych
Marcelina Machaj - Inspektor ds. przetargów
Wojciech Faltyn - Kierownik budowy z ramienia Chemobudowy
Andrzej Rehman - Projektant nagłośnienia i oświetlenia
   
Po wręczeniu medali Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu pod dyrekcją Marty Łapczyńskiej wykonała utwór Wojciecha Kilara „Orawa”. Publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami oraz owacją na stojąco.

Na zakończenie wystąpił, oczekiwany przez wszystkich, Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk". Swoją żywiołowością, kunsztem wykonania, malowniczością strojów zachwycił zgromadzonych. Koncert zakończył się wielkim aplauzem, a na ręce dyrygenta wójt Antoni Karlak wręczył od Orawiaków "pasterski róg", jako wyraz uznania i wdzięczności.

Całą uroczystość dostojnie, z bardzo mądrymi i ciepłymi komentarzami prowadzili Grażyna Karlak i Jan Świdroń.
Ten uroczysty wieczór przeszedł do historii orawskiej ziemi.  W sercach przybyłych gości  pozostawił niezatarty ślad orawskiej gościnności i jedności płynącej na świat z tego jak nazwał wójt Antoni Karlak małego orawskiego Betlejem.

Wójt Antoni Karlak serdecznie dziękuje za tak liczne przybycie wszystkim delegacjom z kraju i zagranicy a szczególnie naszym mieszkańcom ziemi orawskiej, że docenili trud i pracę jaką włożyli samorządowcy Gminy Jabłonka w realizację tego wielkiego dzieła jakim jest Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce.

Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image Image Image Image
Image    

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.