Najbliższe Imprezy

Archiwum

Nasza misja

Nasza działalność skierowana jest do różnych grup: dzieci, młodzieży, studentów, artystów ludowych, regionalistów, nauczycieli, mieszkańców Orawy oraz turystów. Chcemy działać na różnych polach, korzystać z dorobku wielu ludzi, łączyć środowiska kulturalne Orawy. Nasza działalność jest związana z różnymi dziedzinami kultury i sztuki regionalnej. Naszym celem jest zgodne z tradycją Górnej Orawy wykorzystanie elementów dziedzictwa kulturowego w tworzeniu współczesnych form przekazu artystycznego..

Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Orawy. Promocja twórców współczesnej kultury ludowej. Kultywowanie tradycji, zwyczajów, pieśni, tańca i muzyki orawskich górali.

 

Rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych. Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

Integracja wszystkich środowisk artystycznych Górnej Orawy. Ziemia pogranicza- pomost między kulturami nowej Europy.

 

Aktywność artystyczna dzieci i młodzieży. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży różnorodnych zainteresowań.

Festiwale, konkursy, widowiska, spektakle teatralne, recitale oraz sympozja, konferencje, wystawy i wernisaże.

Koła artystyczne. Warsztaty taneczne, muzyczne, wokalne, plastyczne, teatralne, fotograficzne, dziennikarskie.

Nauka gry na tradycyjnych instrumentach orawskich. Młodzieżowy zespół folklorystyczny.

 

Orawskie posiady- spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Internetowe orawskie radio i telewizja.

Prezentacja orawskich twórców ludowych.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.