Najbliższe Imprezy

Archiwum

Muzyka

Muzyka

Muzyka w życiu człowieka odgrywa bardzo istotną rolę. Teoretycy zajmujący się estetyką porównawczą wskazują na jej ciekawy rodowód; uważają oni bowiem, iż mowa muzyczna i poetycka wywodzą się z języka prymitywnego, i instynktowego. W języku tym te elementy, które tworzyły emocje, dały w efekcie muzykę, a te, które zawierały myśl i pojęcia, przyniosłypoezję. Pomiędzy tymi dwoma dziedzinami sztuki istnieje więc organiczna więź, czego doskonałym przykładem może być muzyka górali Orawskich.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

Muzyka jest dla ludzkości ważnym czynnikiem rozwijającym kulturę duchową i umysłową. Odzwierciedla przeżycia, emocje radosne i smutne, często stanowi ważną podporę w chwilach ciężkich i dramatycznych. To ona na dobre i na złe towarzyszy losom każdej grupy społecznej i narodu. Wraz z rozwojem i kształtowaniem się cywilizacji przyjmuje coraz to nowe formy, wzbogaca się o nowe elementy.
Na terenach podbabiogórskich, podobnie jak w całych Karpatach, muzyka pełniła szczególną rolę. To właśnie ona jest ściśle wpisana w życie tutejszych górali. W jednej z orawskich pieśni śpiewa się:

To lipnickie pole, same rygowiska, nie uzyjes zycio, jacy robociska.
To lipniekie pole skałecka na skale,
kto sie tam dostanie, płakać nie przestanie.

W trudnych warunkach górskich, gdzie ostry klimat oraz skaliste gleby nie sprzyjają dogodnemu rozwojowi gospodarczemu, muzyka stanowiła swoiste źródło otuchy, ukojenia i nadziei. To między innymi dzięki niej tutejszych mieszkańców postrzegano jako ludzi wrażliwych, o wielkim poczuciu estetyki, dostrzegających piękno otaczającego ich świata i przepełnionych umiłowaniem wolności.

Czytaj więcej...

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.