Najbliższe Imprezy

Archiwum

Herby

Herb Chyżnego

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/chyzne_tlo.png'
There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/chyzne_tlo.png'

Czytaj więcej...

Historycznym symbolem tej wsi jest postać Świętej Anny- patronki kościoła i parafii. Świadczy o tym rycina wyryta na pieczęci z 1792 roku, która zachowała Siudo dzisiaj w Orawskim Muzeum w Orawskim Podzamku. W środku okrągłej pieczątki o średnicy 28 mm widać klęczącą Świętą Annę z aureolą wokół  głowy. Trzyma ona w ręku księgę- zapewne biblię. Właśnie zasadniczymi atrybutami tej Świętej są- biblia i lilia. W otoku napis. SIG: POSSES: CHIZNENSIS PAT : S. ANA. Ta pieczęć nie może być oczywiście najstarszym dokumentem potwierdzającym istnienie tej miejscowości, o której wspomina się w 1614 roku (jest więc najpóźniej powstałą wsią górnoorawską po polskiej stronie). Była założona na prawie Wołoskim.

Czytaj więcej...

Herb Jabłonki

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/jablonka_tlo.png'
There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/jablonka_tlo.png'
Czytaj więcej...

Historycznym symbolem tej wsi jest jabłoń. Potwierdza to najdawniejsze odbicie ołowianej pieczęci zachowane  w archiwach Orawskiego Muzeum w Orawskim Podzamku. Pochodzi ono z 1781 r i przedstawia schematyczną rycinę  jabłonki z owocami na końcu gałęzi . W otoku napis w języku łacińskim : SIGNUM. POSESIONS.JABŁONKA. Ta najstarsza orawska wieś swoją działalność kancelaryjną zaczęła  znacznie wcześniej i zapewne wydawała swoim mieszkańcom dokumenty uwierzytelnienia pieczęcią. Czy taką pieczątką posługiwano się od początku – trudno dzisiaj orzec.

Czytaj więcej...

Herb Lipnicy Małej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/lipnicam_tlo.png'
There was a problem loading image '../../../images/stories/herby/lipnicam_tlo.png'

Czytaj więcej...

W Muzeum w Orawskim Podzamku  oraz w Archiwum w Bytczy na Słowacji zachowały się dwa typy pieczęci tej wsi. Starszy pochodzi z  roku 1784 i przedstawia drzewo (prawdopodobnie lipę), a po obydwu stronach jego pnia widać po jednym kwiatku. W otoku napis w języku łacińskim SIGIL.PO:SUP:LIPNICA. Być może iż rycina na tej pierwszej pieczęci nawiązywała do ludowej etymologii nazwy tej miejscowości pochodzącej od lipy.

Czytaj więcej...

Herb Orawki

Czytaj więcej...

Na pieczęci tej wsi z roku 1797 zachowanej w archiwum Muzeum w Orawskim podzamku widnieją litery  IHS , a na środkowej znajduje się łaciński krzyż . U dołu rodzaj korony z kielichowatych kwiatów . W otoku napis : SIGIL. POS : OR : KULICH: Również Sołtys tej wioski w swoich zbiorach zachował do dziś pieczęć jeszcze z węgierskich czasów . Ma ona owalny kształt. Wyraźnie widać na niej centralny napis z literami JHS z krzyżem na literce H , a pod nim korona cesarska . W otoku napis ORAVKA : KOZS PETSETJE MEGULIT : 1840

Czytaj więcej...

Herb Podwilka

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/podwilk.png'
There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/podwilk.png'

Czytaj więcej...

To jedna z najstarszych wsi na Orawie . Powstała w roku 1585, kiedy to Jan Abaff ptrefet na Zamkach Orawskich nadał sołectwo  Feliksowi Wilczkowi , który osiedlił się tam wraz  z 20 – stoma wołoskimi Siedlakami . Wioska ta jak i inne górnoorawskie miejscowości – założona została na prawie włoskim a to w tym wypadku dawało zwolnienie z powinności daniowych na 16 lat. Zanim przyjęła się dzisiejsza nazwa wsi używano takich określeń jak ; Wielkie Ondrejowskie , Ondrejowo, Nagy Ondrzyovskie, Wielkie Ondrejowskie, Orawka pod Wilczkiem.

Czytaj więcej...

Herb Zubrzycy Dolnej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/zubrzycad.png'
There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/zubrzycad.png'

Czytaj więcej...

Nazwa tej wsi , tak jak jej bliźniaczki Zubrzycy Górnej , pochodzi od potoku Zubrzyca , a ta z kolei od trawy zubrzycy  rosnącej nad jego brzegami . Wieś ta figuruje już w dokumencie z roku 1593 , ale jeszcze bez podziału na Górna i Dolną. Rozdział ten nastąpił w 1614 roku. Wtedy bowiem pojawiła się pierwsza wzmianka o Dolnej Zubrzycy ( interior Zubricze) w czasie rewizji granic.

Czytaj więcej...

Herb Zubrzycy Górnej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/zubrzycag.png'
There was a problem loading image '../../..//images/stories/herby/zubrzycag.png'

Czytaj więcej...

Pierwsza wzmianka o tej wsi pochodzi z 1567 roku. Sołtystwo należało do rodziny Ostryszów . jako samodzielna miejscowość funkcjonowała od roku 1614, zwano ją także Bubeńskie. W pięć lat później została spisana umowa lokacyjna z sołtysem Andrzejem Moniakiem i sześcioma osadnikami a władcami Zamku Orawskiego. Wieś dość dobrze i szybko się rozwijała  i już w 1622 roku osada „Superior Zubrica” zaczęła spłacać powinności wobec Thurzonów.

Czytaj więcej...

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.