Najbliższe Imprezy

Archiwum

MŁODZIEŻOWY KLUB FILMOWY

Przy Orawskim Centrum Kultury działa Młodzieżowy Klub Filmowy. Klub ma charakter nieformalny oraz niekomercyjny i bezpłatny. Celem Klubu jest rozszerzanie i pogłębianie wiadomości o sztuce filmowej. Założycielom Klubu przyświecała również idea kształtowania wśród uczestników seansów filmowych innego bardziej dojrzałego spojrzenia na dorobek przemysłu filmowego. Wybór filmów jest nieprzypadkowy. Członek filmu wybierając dany film do projekcji musi w krótkiej prelekcji uzasadnić swój wybór i zachęcić członków Klubu do dyskusji po seansie. Mile widziane są filmy o wysokich walorach artystycznych i interesującej problematyce poruszającej problemy współczesnego świata.
Rada Klubu składa się z trzech osób wybieranych przez członków Klubu. Kadecyjność Rady trwa 3 miesiące.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić wieczór filmowy w Orawskim Centrum Kultury.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.