Najbliższe Imprezy

Archiwum

Konkursy przeprowadzane w czasie imprez plenerowych


 

Konkursy przeprowadzane w czasie imprezy plenerowej w Orawce „Świętojańskie Zwyki”

Świętojańskie Zwyki”- Orawka

REGULAMIN KONKURSU

1.Świętojańskie Zwyki są imprezą organizowaną  aby przypomnieć i podtrzymać  tradycje pasterskie na Orawie.

2.W konkursie mogą brać udział grupy reprezentujące sołectwa, szkoły, parafie, stowarzyszenia i grupy młodzieżowe, jak również mieszkańców Gminy Jabłonka.

3.Konkurs składa się z trzech etapów:

  • Konkurs na sery pasterskie
  • Konkurs smażenia jajecznicy
  • Konkurs budowy szałasu

4.Suma wszystkich punktów z trzech podanych wyżej etapów wyłoni zwycięzców.

5.Zwycięzcy otrzymują dyplomy oraz nagrody.

6.Do konkursu mogą przystąpić grupy 12 osobowe lub mniejsze, jednakże do każdego etapu może przystąpić maksimum 4 osoby z grupy.

7.Reprezentanci grup występują w strojach regionalnych.

8.Pierwszym etapem jest przedstawienie jurorom sera pasterskiego wykonanego przez członków grupy w domach i przyniesionego na imprezę. Jurorzy będą brali pod uwagę: smak, wygląd , kształt. Sery mogą być wykonane  tylko z mleka krowiego. Niedozwolone jest przywiezienie oscypka lub innych serów wykonanych na zamówienie.

9.Drugim konkursem jest usmażenie jajecznicy na własnoręcznie przygotowanym ognisku na polanie, gdzie odbędzie się impreza. Jajka i inne artykuły spożywcze należy zabrać ze sobą. Jurorzy będą oceniać smak, wygląd, sposób robienia jajecznicy, naczynia do robienia jajecznicy włącznie z podstawkami i konstrukcjami na ognisko, które również należy zabrać ze sobą. Drewno na ognisko będzie przygotowane przez organizatorów.

10.Trzecim konkursem jest sztuka układania gałęzi na szkielet szałasu . W konkursie tym zostaną wcześniej przygotowane przez organizatorów konstrukcje szałasów. Grupa otrzyma swój szkielet szałasu do pokrycia gałęziami. W konkursie będą oceniane czas, sposób pokrycia, szczelność, ogólna jakość. Gałęzie zostaną przygotowane przez organizatorów.

11.Grupa może zrezygnować z jednego etapu konkursu, i wtedy wynik końcowy ustali suma punktów z dwóch pozostałych konkursów.

12.Punktacja.

Za poszczególne konkursy można uzyskać:

 - Sery                          0 – 10 pkt

- Szałas                       0 – 15 pkt

- Smażenie                  0 – 20 pkt

Suma punktów trzech konkursów wyłoni zwycięską grupę.

b_150_100_16777215_00_images_witojaskie_zwyki_3.JPGb_150_100_16777215_00_images_witojaskie_zwyki.JPGb_150_100_16777215_00_images_witojaskie_zwyki_2.JPG

Konkursy organizowane w czasie Orawskiego Lata: Masło moje masło, kieby mi się zesło”, „Popisy Hajduków”, „Wspinanie na pal”.

 

Regulamin Konkursu „Masło moje masło, kieby mi się zesło”.

Konkurs odbywa się w czasie przewidywanym przez program organizacyjny „ Orawskiego Lata” na Stadionie Sportowym w Jabłonce.

1.W Konkursie robienia masła w maśniczce biorą udział dwie osoby (kobieta i mężczyzna) ze wszystkich wsi orawskich.

2.Do Konkursu dopuszczona będzie każda chętna para z Sołectwa.Rada sołecka, Sołtys i Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zaprasza pary do uczestnictwa w Konkursie

3.Pary reprezentujące wieś same przygotowują śmietanę i muszą przechować ją w garnku w odpowiedniej temperaturze. Śmietana będzie sprawdzona przez komisję, mieszana wspólnie w jednym naczyniu z pozostałymi śmietanami innych uczestników, następnie rozdzielona w takiej samej ilości i jakości.

3.Para konkursowa przywozi ze sobą śmietanę w garnku, maśniczkę, i chochlę do wybierania masła, czysty garnek na masło i ścierkę. Niedopuszczalne są jakiekolwiek domieszki w śmietanie.

4.Konkurs przeprowadza zgodnie z Regulaminem wyznaczona przez organizatora komisja.

5.Na sygnał dany przez komisję para konkursowa przystępuje do wlewania śmietany do maśniczki.

6.Masło można robić tylko w maśniczce czteroczęściowej składającej się z maselnicy, topornicy, przykrywki i wiyrnicka o dowolnej pojemności.

7.Na sygnał komisji kobiety przystępują do poruszania topornicką. Nie mogą w im w tej czynności pomagać

partnerzy tworzący parę konkursową. Mężczyźni mogą pomagać we wszystkich innych czynnościach potrzebnych

przy robieniu masła.

8.W czasie robienia masła dopuszcza się możliwość dolewania zimnej wody do maśniczki. Wodę przygotuje

komisja.

9.Konkurs będzie trwał najdłużej 15 minut, przedłużenie konkursu będzie możliwe tylko w przypadku, gdyby żadna

z par w wyznaczonym czasie nie zakończyła czynności.

10.Komisja decyduje o przyznaniu właściwego miejsca w konkursie na podstawie sumy punktów przyznanych za następujące elementy:

11.Czas robienia masła liczony od sygnału komisji do czasu uformowania jednolitej grudy masła w naczyniu w zimnej wodzie poza maśniczką:

I - 30pkt

II - 25pkt

III - 20pkt

IV - 18pkt

V - 16pkt

VI - 14pkt ...itd. co dwa punkty mniej.

12.Ilość zrobionego masła mierzona przez komisję wg wagi:

I - 15pkt

II - 12pkt

III - 10pkt

IV - 9pkt

V - 8pkt ...itd. co jeden punkt mniej.

13.Komisja ogłasza wyniki po sprawdzeniu sumy punktów poszczególnych par.

14.Uczestnicy otrzymują posiłek.

15.Zwycięzcy otrzymują nagrody.

b_150_100_16777215_00_images_IMG_3559.JPGb_150_100_16777215_00_images_IMG_3566.JPGb_150_100_16777215_00_images_IMG_3574.JPG

b_150_100_16777215_00_images_IMG_3572.JPGb_150_100_16777215_00_images_IMG_3562.JPGb_150_100_16777215_00_images_IMG_3561.JPG

 Regulamin Konkursu „Popisy Hajduków”

Konkurs odbywa się w czasie przewidywanym przez program „Orawskiego Lata” na Stadionie Sportowym w Jabłonce.

1.W konkursie biorą udział osoby zgłoszone.

2.Uczestnicy występują w strojach regionalnych (kierpce, portki, koszule) i wyposażeni są w ciupagi lub palice

pasterskie.

3.Podczas tańca hajducy spełniają następujące kryteria.

4.Nogi wyrzucają przez siebie równolegle

5.Wyrzucona noga winna być w kolanie wyprostowana.

6.Tańczą stale w przysiadzie.

7.Nie wolno wstać ani dotknąć podłogi dwoma rękami.

8.Dotknięcie posadzki dwoma rękami lub powstanie z przysiadu, bądź pozycja leżąca oznacza zakończenie tańca.

9.Tancerzom, którzy podczas tańca wyrzucają nogi skośnie, nie prostują nóg – jury przyznaje ujemne punkty w skali 1–10pkt

10.Za ozdobniki gestowe, zachowanie rytmu tańca i przyklaski w czasie tańca indywidualnego – jury przyznaje punkty dodatnie w skali 1-10.

11.Za czas hajdukowania – jury przyznaje następujące punkty:                 

                                  I miejsce - 50pkt     

II miejsce - 45pkt

III miejsce - 41pkt

IV miejsce - 39pkt

V miejsce - 36pkt

VI miejsce - 34pkt

VII miejsce i dalsze – co dwa punkty mniej...

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap:

12.Prowadzący ustawia hajduków w przysiadzie, a dobrani reprezentanci łączą się w pary uchwytem ciupag, lub kija pasterskiego. Na sygnał prowadzącego – muzyka gra a w jej rytm tancerze tańczą parami minimum przez 1 minutę. Na umówiony sygnał prowadzącego hajducy rzucają ciupagami i tańczą dalej indywidualnie.

II etap:

13.W tańcu indywidualnym tancerze zachowując rytm stosują:

- dowolne estetyczne ozdobniki gestowe

- przyklaski

14.Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe.

 

Regulamin Konkursu „Wspinanie na pal”

Konkurs odbędzie się w czasie przewidywanym przez program „Orawskiego Lata” na Stadionie Sportowym w Jabłonce.

1.Konkurs przeznaczony jest w pierwszej części dla jednego reprezentanta z każdej wsi,

a w drugiej części dla chętnych osób z widowni.

2.Reprezentanci wsi nie muszą występować w strojach orawskich.

3.Wszyscy uczestnicy konkursu będą wspinać się na pionowy pal pojedynczo (drzewo oczyszczone z kory).

4.Zwycięża osoba, która „tradycyjną” techniką, w jak najkrótszym czasie wejdzie na pal i dotknie dłoni„szczytu”

5.Tradycyjna technika. Uczestnik musi się wspiąć, a nie wbiegać na pal. Start odbywa się spod pala. Ciało musi

przylegać do pala, nogi splecione.

6.Czas liczony jest od wydania komendy „Start” do wyjścia na górę.

7.Każdy z uczestników podpisze oświadczenie o uczestnictwie w konkursie.

8.Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

b_150_100_16777215_00_images_IMG_1315.JPGb_150_100_16777215_00_images__DSC0361.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.